کارکنان

نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.
مجتبی شهرابی

مجتبی شهرابی

×

مجتبی شهرابی

سمتکارشناس
محل خدمتفناوری اطلاعات
غزاله صادقی گهر

غزاله صادقی گهر

×

غزاله صادقی گهر

سمتکارشناس
محل خدمتفناوری اطلاعات
مریم صالح

مریم صالح

×

مریم صالح

سمتکارشناس ارشد
محل خدمتفناوری اطلاعات
تلفن۲۷۶۰
سید پیمان طباطبایی

سید پیمان طباطبایی

×

سید پیمان طباطبایی

سمتکارشناس
محل خدمتفناوری اطلاعات
سارا غضنفری

سارا غضنفری

×

سارا غضنفری

سمتکارشناس ارشد شبکه
محل خدمتفناوری اطلاعات
سید معصومه متولیان

سید معصومه متولیان

×

سید معصومه متولیان

سمتکارشناس
محل خدمتفناوری اطلاعات
یوسف مقدم

یوسف مقدم

×

یوسف مقدم

سمتمدیریت فناوری اطلاعات
محل خدمتفناوری اطلاعات
تلفن۲۴۹۵