معرفی رئیس واحد

معرفی رئیس واحد

 

نام و نام خانوادگی : دکتر یوسف مقدم
سمت : مسئول واحد فناوری اطلاعات
تحصیلات : MD
آدرس پست الکترونیکی : moghadam@rhc.ac.ir
شماره تماس : 23922495