انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

جستجو در نام و نام خانوادگی
محل خدمت
ردیف نام نام خانوادگی رشته تحصیلی سمت محل خدمت مدرک تحصیلی
 1   سید ابراهیم   حسینی   مکانیک   کارشناس ماشین های اداری   واحد فناوری اطلاعات   کاردانی 
 2   مجتبی   شهرابی فراهانی   نرم افزار   مهندس کامپیوتر   واحد فناوری اطلاعات   کارشناسی 
 3   غزاله   صادقی گهر   نرم افزار   مهندس کامپیوتر   واحد فناوری اطلاعات   کارشناسی 
 4   مریم   صالح   نرم افزار   مهندس کامپیوتر   واحد فناوری اطلاعات   کارشناسی 
 5   سید پیمان   طباطبایی   نرم افزار   مهندس کامپیوتر   واحد فناوری اطلاعات   کارشناسی 
 6   سارا   غضنفری   سخت افزار   مهندس کامپیوتر   واحد فناوری اطلاعات   کارشناسی 
 7   رضا   گل پیرا      مسئول واحد   واحد فناوری اطلاعات   دکترا 
 8   سید معصومه   متولیان   نرم افزار   مهندس کامپیوتر   واحد فناوری اطلاعات   کارشناسی 
 9   یوسف   مقدم      کارشناس کامپیوتر   واحد فناوری اطلاعات   دکترا 
 10   علی   میرزایوسف   نرم افزار   تکنسین کامپیوتر   واحد فناوری اطلاعات   کاردانی 
 11   مهناز   نیک جو   نرم افزار   مهندس کامپیوتر   واحد فناوری اطلاعات   کارشناسی 
 12   سید حامد   یارندی   نرم افزار   مهندس کامپیوتر   واحد فناوری اطلاعات   کارشناسی ارشد